Política de privacitat

Alexandra Carré Molas, Ser con Caballos com a titular i gestor del lloc web que visites, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.


En el tractament de dades de caràcter personal, Ser con Caballos garanteix el compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrades a través de la present seran incorporats a un fitxer automatitzat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: Alexandra Carré Molas, Ser con Caballos (D’ara endavant Ser con Caballos) amb NIF: 40328916A i domicili social: Carrer de la barca nº2, 17004, Girona.


Ser con Caballos es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, amb la finalitat d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que a cada moment es trobi publicada en la nostra web.


1. QUALITAT I FINALITAT
En fer “click” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al qual accedeixis, o remetis, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, per la qual cosa acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:


1. Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
2. Amb caràcter general, per a atendre les teves sol·licituds, consultes, comentaris, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la disposició dels nostres usuaris, seguidors o lectors.
3. Per a informar-te sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, Whatsapp, Skipe, telèfon proporcionat, comunitats socials (Xarxes Socials), i d’igual forma per a enviar-li comunicacions comercials a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb els nostres tema, serveis, novetats o promocions, així com aquelles que considerar del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els quals mantinguem acords de promoció comercial. En aquest cas, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de Ser con Caballos, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitaris o estadístics.

DADES DE TERCERS
En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que es disposa en l’article 5.4. LOPD, declares haver informat aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència d’aquests, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de Ser con Caballos En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens cedirà, no assumint Ser con Caballos cap responsabilitat per l’incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.

4. EXERCICI DE DRETS
El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Ser con Caballos: info@pnlcat.com Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

2. MESURES DE SEGURETAT
Ser con Caballos ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.